અમને કૉલ કરો+918347453994
ભાષા બદલો
Dimethyl Sulfoxide (DMSO)

ડાઇમિથાઇલ સલ્ફોક્સાઇડ (DMSO)

ઉત્પાદન વિગતો:

X

ડાઇમિથાઇલ સલ્ફોક્સાઇડ (DMSO) કિંમત અને જથ્થો

  • કિલોગ્રામ/કિલોગ્રામ
  • કિલોગ્રામ/કિલોગ્રામ
  • 1000
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Chemical Solvents માં અન્ય ઉત્પાદનોBack to top