અમને કૉલ કરો+918347453994
ભાષા બદલો
Di Methyl Formamide (DMF)

મેથિલ ફોર્મામાઇડ (ડીએમએફ)

ઉત્પાદન વિગતો:

X

મેથિલ ફોર્મામાઇડ (ડીએમએફ) કિંમત અને જથ્થો

  • કિલોગ્રામ/કિલોગ્રામ
  • ડ્રામ/ડ્રામ્સ
  • 1000
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Chemical Solvents માં અન્ય ઉત્પાદનોBack to top